Wyliczenie Parametrów Termicznych Okien
Wyliczenie Parametrów Termicznych Okien
mm
mm
UW (Efektywność energ.): 1,33W/m2K
Izolacja akustyczna - Rw:
34 db
Przepuszcz. światła - Lt:
72 %
Przepuszcz. energii słon. - G:
50 %
najbardziej efektywne
A+