Skip to content

Procural 78EI EI120

Systém s tříkomorovou konstrukcí, určený pro vnitřní nebo vnější protiprotipožární příčky.

  • výplň o maximální tloušťce 73 mm umožňuje dosáhnout třídy požární odolnosti EI120.
  • inovativní způsob zasklení jednostrannou zasklívací lištou – na druhé straně může plocha skla tvořit s křídlem téměř jednu rovinu
  • kratší doba výroby a montáže než u dvoulištového zasklívacího provedení
  • snadná montáž skla pomocí posuvných přítlačných prvků
  • ochrana proti odtržení ohnivzdorné pásky při montáží v drážce
  • možnost zhotovení velkorozměrových konstrukcí
  • maximální výška konstrukce je 4 m
  • možnost kombinace s dalšími protipožárními systémy EI60 a EI90 při použití adaptivních profilů.
Hliníkové profilyEN AW-6060 podle PN-EN 573-3 stan T66 podle PN-EN 515
Hloubka rámu89 mm
Hloubka křídla 89 mm
Výplnějednoduché zasklení s protipožárními vlastnostmi, mnohonásobná zasklení: PN – EN 1279-1, PN – EN 1279-5, neprůhledné desky: podle národního technického posouzení, klasifikace požární odolnosti nebo klasifikačních zpráv. Do 73 mm
Zvuková izolacez szybą pojedynczą o grubości 17 mm, o właściwościach ogniochronnych:
wg wskaźnika RA1 – 40 dB, RA2 – 38 dB, RW – 41 dB
jednoduché zasklení s protipožárními vlastnostmi, mnohonásobná zasklení: PN – EN 1279-1, PN – EN 1279-5, neprůhledné desky: podle národního technického posouzení, klasifikace požární odolnosti nebo klasifikačních zpráv.
Národní technické osvědčeníITB-KOT-2017/0351 – „Vnitřní protipožární a/nebo kouřotěsné dveře, protipožární okna a sestava výrobků pro zhotovení vnitřních a vnějších protipožárních stěn systému Procural PE78EI z hliníkových profilů s přerušovačem tepelného mostu“