Skip to content

Procural PE78EI EI30 – okno OS

 • tříkomorová konstrukce profilu
 • konstrukční hloubka profilu 78 mm pro rám a 86 mm pro křídlo.
 • maximální šířka křídla 1,38 m
 • maximální výška křídla 2,76 m
 • maximální plocha křídla 3,45 m2
 • šířka přerušovače tepelného mostu 34 mm
 • maximální hmotnost 200 kg
 • obvodové kování
 • konstrukce s jedním rámem a jednostranně zalícované
 • možnost kombinace s jinými systémy Procural
 • řešení, na které se vztahuje platná klasifikace požární odolnosti a národní technické posouzení
Hliníkové profilyEN AW-6060 dle PN-EN 573-3 stan T66 dle PN-EN 515
Hloubka rámu 78 mm
Hloubka křídla86 mm
Výplnějednoduché zasklení s protipožárními vlastnostmi, mnohonásobná zasklení: PN – EN 1279-1, PN – EN 1279-5, neprůhledné desky: podle národního technického posouzení, klasifikace požární odolnosti nebo klasifikačních zpráv. 39-42 mm
Zvuková izolacemnohonásobné zasklení 39,5mm,  s protipožárními vlastnostmi: podle indexu RA1 – 41 dB, RA2 – 38 dB, RW – 45 dB
Národní technické osvědčeníITB-KOT-2017/0351 – „Vnitřní protipožární a/nebo kouřotěsné dveře, protipožární okna a sestava výrobků pro zhotovení vnitřních a vnějších protipožárních stěn systému Procural PE78EI z hliníkových profilů s přerušovačem tepelného mostu“