Skip to content

Procural PE78EI EI60

Systém s tříkomorovou konstrukcí, určený k výrobě protipožárních vnitřních nebo vnějších dveří a stěn.

  • v systému jsou použity 35 mm široké přerušovače tepelných mostů, které zajišťují velmi dobrou tepelnou izolaci.
  • mnoho variant provedení dveřních křídel
  • možnost zhotovení kouřotěsných konstrukcí
  • možnost vyrábět obloukové konstrukce
  • možnost zhotovení velkorozměrových konstrukcí
  • možnost kombinace s dalšími protipožárními systémy EI30 a EI90 při použití stejné hloubky průřezu profilu 78 mm.
  • možnost kombinace s protipožárními systémy EI120 pomocí adaptivních sekcí.
  • možnost zhotovení vnitřních a vnějších dveří na východech a únikových cestách.
  • řešení, na které se vztahuje platná klasifikace požární odolnosti a národní technické posouzení
Hliníkové profily EN AW-6060 podle PN-EN 573-3 stan T66 podle PN-EN 515
Hloubka rámu78 mm
Hloubka křídla78 mm
Výplnějednoduché zasklení s protipožárními vlastnostmi, mnohonásobná zasklení: PN – EN 1279-1, PN – EN 1279-5, neprůhledné desky: podle národního technického posouzení, klasifikace požární odolnosti nebo klasifikačních zpráv. 20 – 54 mm
Zvuková izolaces jednoduchým zasklením o tl. 17 mm s protipožárními vlastnostmi: podle indexu RA1 – 35 dB, RA2 – 35 dB, RW – 37 dB
Kouřotěsnosttřída Sa a S200 dle PN-EN 13501-2
Národní technické osvědčení

ITB-KOT-2017/0351 – „Vnitřní protipožární a/nebo kouřotěsné dveře, protipožární okna a sestava výrobků pro zhotovení vnitřních a vnějších protipožárních stěn systému Procural PE78EI z hliníkových profilů s přerušovačem tepelného mostu“

Osvědčení a certifikáty kvalityKlasifikační protokoly pro venkovní dveře, certifikované podle  PN EN 16034 i PN EN 14351-1+A2