Skip to content

Procural PE78 EI30 – okno RU

 • trzykomorowa konstrukcja profili
 • głębokość konstrukcyjna kształtowników 78 mm dla ościeżnicy i 86 mm dla skrzydła
 • maksymalna szerokość skrzydła 1,38 m
 • maksymalna wysokość skrzydła 2,76 m
 • maksymalna powierzchnia skrzydła 3,45 m
 • przekładka termiczna 34 mm
 • maksymalna waga 200 kg
 • okucia obwiedniowe
 • konstrukcja jednoramowa oraz jednostronnie zlicowana
 • możliwość łączenia z innymi systemami Procural
 • rozwiązanie objęte aktualną Klasyfikacją w zakresie odporności ogniowej i Krajową Oceną Techniczną
Kształtowniki aluminioweEN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515
Głębokość ościeżnicy78 mm
Głębokość skrzydła86 mm
Wypełnieniaszyby pojedyncze o właściwościach ogniochronnych, szyby zespolone: PN – EN 1279-1, PN – EN 1279-5: wg aprobaty technicznej lub Krajowej Oceny Technicznej 39-42 mm
Izolacyjność akustycznaz szybą zespoloną 39,5mm, o właściwościach ogniochronnych: wg wskaźnika RA1 – 41 dB, RA2 – 38 dB, RW – 45 dB
Krajowa Ocena TechnicznaITB-KOT-2017/0351 – „Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne wewnętrzne, okna przeciwpożarowe oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu Procural PE78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną”