Skip to content

Procural PE78EI EI120

System o trzykomorowej konstrukcji, przeznaczony do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych.

  • wypełnienie o maksymalnej grubości 73 mm pozwala na osiągnięcie klasy odporności ogniowej EI120
  • innowacyjny sposób szklenia z jednostronną listwą przyszybową – z drugiej strony powierzchnia szyby może tworzyć niemal jedną płaszczyznę z profilem
  • krótszy czas produkcji i montażu niż przy wyrobach dwulistwowych
  • wygodny montaż szyby przy pomocy suwaków dociskowych
  • zabezpieczenie przed oderwaniem taśmy ogniochronnej poprzez montaż we wrębie
  • możliwość wykonania konstrukcji o dużych gabarytach
  • maksymalna wysokość konstrukcji wynosi 4 m
  • możliwość łączenia z systemami ogniowymi EI60 i EI90 poprzez zastosowanie kształtowników adaptacyjnych
  • Rozwiązanie objęte Klasyfikacją w zakresie odporności ogniowej oraz Krajową Oceną Techniczną
Kształtowniki aluminioweEN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515
Głębokość ościeżnicy89 mm
Głębokość skrzydła89 mm
Wypełnieniaszyby pojedyncze o właściwościach ogniochronnych, szyby zespolone: PN – EN 1279-1, PN – EN 1279-5, panele nieprzezierne: wg Krajowej Oceny Technicznej, Klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej Do 73 mm
Izolacyjność akustycznaz szybą pojedynczą o grubości 17 mm, o właściwościach ogniochronnych: wg wskaźnika RA1 – 40 dB, RA2 – 38 dB, RW – 41 dB
Krajowa Ocena TechnicznaITB-KOT-2017/0351 – „Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne wewnętrzne, okna przeciwpożarowe oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu Procural PE78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną”