Skip to content

Procural PE96 Passive

System o trzykomorowej konstrukcji profili z rowkiem okuciowym w standardzie Euro. Jest przeznaczony do konstrukcji okien o bardzo wysokich wymogach izolacyjności termicznej.

  • wysoką izolacyjność termiczną gwarantują wielokomorowe przekładki termiczne o szerokości 62 mm oraz dwukomponentowa uszczelka centralna
  • możliwość wykonywania konstrukcji o dużych gabarytach
  • możliwość zlicowania skrzydeł okien z ościeżnicą (jedna płaszczyzna po stronie zewnętrznej)
  • wiele sposobów połączeń narożnych
  • listwy przyszybowe o wysokości 22 mm i 28 mm
Kształtowniki aluminiowewykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515 i spełniają wymaganie PN-EN 12020-1
Uszczelkiz kauczuku syntetycznego EPDM wg normy PN-EN 12365-1 oraz z TPE wg DIN 16941R3
Głębokość ościeżnicy96 mm
Głębokość skrzydła106 mm
Maksymalne wymiary skrzydła klasa 4
Odporność na włamanieklasa RC2, RC3 wg PN-EN 1627
WypełnieniaSzyby pojedyncze, zespolone lub panele nieprzezierne o grubość: ościeżnica: 39 – 62 mm, skrzydło: 39 – 74 mm
Przepuszczalność powietrzaklasa 4
Wodoszczelnośćklasa E1950
Odporność na obciążenie wiatremklasa C5
Izolacyjność termicznaUf od 0,82 W/m2K, Uw = 0,66 W/m2K (obliczono dla okna: L 1480 x H 2180 mm, Ug = 0,5 W/m2K, szyba dwukomorowa).