Skip to content

Procural PE78EI EI60

System o trzykomorowej konstrukcji, przeznaczony do wykonywania drzwi i ścian jako przegród przeciwpożarowych wewnętrznych lub zewnętrznych.

  • w systemie zastosowano przekładki termiczne o szerokości 35 mm
  • wiele wariantów wykonywania skrzydeł drzwiowych
  • możliwość wykonania konstrukcji dymoszczelnych
  • możliwość wykonania konstrukcji łukowych
  • możliwość wykonania konstrukcji o dużych gabarytach
  • możliwość łączenia z innymi systemami ogniowymi EI30 i EI90 poprzez zastosowanie tej samej głębokości kształtowników 78 mm
  • możliwość łączenia z systemami ogniowymi EI120 poprzez zastosowanie kształtowników adaptacyjnych
  • możliwość wykonywania drzwi wewnętrznych i zewnętrznych na wyjściach i drogach ewakuacyjnych
  • rozwiązanie objęte aktualną Klasyfikacją w zakresie odporności ogniowej, Krajową Oceną Techniczną oraz Raportem Klasyfikacyjnym
Kształtowniki aluminioweEN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515
Głębokość ościeżnicy78 mm
Głębokość skrzydła78 mm
Wypełnieniaszyby pojedyncze o właściwościach ogniochronnych, szyby zespolone: PN – EN 1279-1, PN – EN 1279-5, panele nieprzezierne: wg Krajowej Oceny Technicznej, Klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej 20 – 54 mm
Izolacyjność akustycznaz szybą pojedynczą o grubości 17 mm, o właściwościach ogniochronnych: wg wskaźnika RA1 – 35 dB, RA2 – 35 dB, RW – 37 dB
Dymoszczelnośćklasa Sa i S200 wg PN-EN 13501-2
Krajowa Ocena TechnicznaITB-KOT-2017/0351 – „Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne wewnętrzne, okna przeciwpożarowe oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu Procural PE78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną”
Dopuszczenia
i świadectwa jakości
Raporty Klasyfikacyjne dla drzwi zewnętrznych, certyfikowanych wg normy PN EN 16034 i PN EN 14351-1+A2